امیر بهروزیان

درباره ما

  • عنوان تجاریامیر بهروزیان
  • زمینه فعالیت اصلیعمران و ساخت و ساز
  • نوع شخصحقیقی
  • کشورایران
  • شهراصفهان
  • کد پستی
  • آدرساصفهان-چهارراه آپادانا
  • وب سایت