A.S.P

برج های مسکونی رویای کیش

پروژه برج های رویای کیش در مجتمع مسکونی رویای کیش که شامل برج های ۱۸ طبقه با زیربنای تقریبی ۱۹۷۰۰ متر مربع میباشد. این قرارداد برای برج های ۴و۵ در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ منعقد و برج ۲ در حین اجرای برج های مذکور جهت اجرا به شرکت آ س پ ابلاغ شد.


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت بنا(مترمربع)

19700

تاریخ پایان پروژه

مساحت زمین (مترمربع)

2500

تعداد طبقات روی سطح

18

تعداد طبقات زیر سطح