شرکت آتی ساز

مجتمع مسکونی نمک آبرود

مجتمع مسکونی نمک آبرود


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت بنا(مترمربع)

21055

تاریخ پایان پروژه

مساحت زمین (مترمربع)

2394

تعداد طبقات روی سطح

21

تعداد طبقات زیر سطح

2