گروه کارخانجات آذین میانه

گچ زیر کار

با کیفیتترین گچ زیر کار با استحکام بالا


اطلاعات بیشتر

قیمت(تومان)

قیمت توافقی؟

خیر

ظرفیت تامین ماهیانه

مقیاس