برج خنک کننده cooling tower

هنوز اطلاعات کالای ساختمانی یا مصالح برای این شرکت/شخص ثبت نشده است.