Construction goods, Materials, Machineris, Skill workers Title
Post Type
Country
Region / City

سنگ تراورتن عباس آباد تاسلو A یکی از مطرح ترین سنگ های سفید دنیا است. این سنگ تمامی استانداردهای مورد نیاز را دارا می باشد به همین دلیل اغلب در نمای ساختمان به کاربرده می شود. این سنگ دارای سورت بندی های مختلف است. تراورتن عباس آباد به دو روش موج دار و بی موج برش می خورد و دارای تم رنگی سفید، کرم و بژ است. این تراورتن به دلیل رنگ روشنی و خنثی که دارد قابل ترکیب با سایر سنگ ها است به همین دلیل بسیار قابل توجه مهندسین و معماران است. از ویژگی های این سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد: وزن سبک تخلخل بسیار پایین طول عمر بالا قیمت مناسب ساب پذیری بسیار بالا موج های منحصر به فرد و خاص مقاوم در برابر شرایط جوی چسبندگی بالا با ملات


More info
Proce:
Payment based on agreed terms: Yes

سنگ تراورتن عباس آباد آتاکاما C یکی از مطرح ترین سنگ های سفید دنیا است. این سنگ تمامی استانداردهای مورد نیاز را دارا می باشد به همین دلیل اغلب در نمای ساختمان به کاربرده می شود. این سنگ دارای سورت بندی های مختلف است. تراورتن عباس آباد به دو روش موج دار و بی موج برش می خورد و دارای تم رنگی سفید، کرم و بژ است. این تراورتن به دلیل رنگ روشنی و خنثی که دارد قابل ترکیب با سایر سنگ ها است به همین دلیل بسیار قابل توجه مهندسین و معماران است. از ویژگی های این سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد: - وزن سبک - تخلخل بسیار پایین - طول عمر بالا - قیمت مناسب - ساب پذیری بسیار بالا - موج های منحصر به فرد و خاص - مقاوم در برابر شرایط جوی - چسبندگی بالا با ملات


More info
Proce:
Payment based on agreed terms: Yes

سنگ تراورتن عباس آباد دانوب K یکی از مطرح ترین سنگ های سفید دنیا است. این سنگ تمامی استانداردهای مورد نیاز را دارا می باشد به همین دلیل اغلب در نمای ساختمان به کاربرده می شود. این سنگ دارای سورت بندی های مختلف است. تراورتن عباس آباد به دو روش موج دار و بی موج برش می خورد و دارای تم رنگی سفید، کرم و بژ است. این تراورتن به دلیل رنگ روشنی و خنثی که دارد قابل ترکیب با سایر سنگ ها است به همین دلیل بسیار قابل توجه مهندسین و معماران است. از ویژگی های این سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد: - وزن سبک - تخلخل بسیار پایین - طول عمر بالا - قیمت مناسب - ساب پذیری بسیار بالا - موج های منحصر به فرد و خاص - مقاوم در برابر شرایط جوی - چسبندگی بالا با ملات


More info
Proce:
Payment based on agreed terms: Yes

Loading...