کد خبر: --- | تاریخ انتشار: 06/10/1401 10:06:41 ب.ظ | موضوع خبر: اخبار سایت

افزودن بخش خبر سایت

بخش انتشار اخبار سایت مدیریت زنجیره تامین صنعت ساختمان در سال جدید میلادی به این وب‌سایت اضافه شد.

به نام آنکه هستی نام ازو یافت، فلک جنبش زمین آرام ازو یافت بخش انتشار اخبار سایت مدیریت زنجیره تامین صنعت ساختمان در سال جدید میلادی 2023 به این وب‌سایت اضافه شد. از این پس در مقاطع مختلف زمانی در زبان های فارسی و انگلیسی اخبار این وب سایت را شما می توانید در بخش خبر ها دنبال کنید. موضوع اخبار در حال حاضر با موضوعات زیر است: - تازه های وب سایت - نمایش گاه های تخصصی - تکنولوژی و فناوری - سرمایه گذاری در ادامه و روزهای آتی موضوعات جدید به این مجموعه اضافه خواهد شد. ضیابخش