کد خبر: --- | تاریخ انتشار: 28/11/1401 10:22:19 ب.ظ | موضوع خبر: اخبار سایت

کشف حجاب و پرتاب روسری در انتخابات سازمان نظام مهندسی تهران

یک زن در مراسم انتخابات هیات رییسه سازمان مهندسی تهران کشف حجاب کرد و با اعتراض از صحنه خارج شد.

یک زن در مراسم انتخابات سازمان مهندسی تهران روسری خود را برداشت. همشهری انلاین نوشت :یک زن در مراسم انتخابات هیات رییسه سازمان مهندسی تهران کشف حجاب کرد و با اعتراض از صحنه خارج شد. مهندس زینب کاظم‌پور که گفته شده به دلیل نداشتن روسری اجازه کاندیداتوری در هیات رئیسه مجمع به وی داده نشده با برداشتن روسری در سالن محل برگزاری مراسم گفت: به مجمعی که بخاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمی‌دهد، رسمیت نمی‌دهم.