فتاح قائم مهر (فقم)

درباره ما

  • عنوان تجاریفتاح قائم مهر (فقم)
  • زمینه فعالیت اصلیمشاغل ساختمانی
  • نوع شخصحقوقی
  • کشورایران
  • شهرقائمشهر
  • کد پستی
  • آدرسمازندران-شهرستان قائم شهر-خیابان امام(بابل)-روبروی بانک مسکن مرکزی-نبش تلار یازدهم(کوچه محمدزاده)-ساختمان پاسارگاد-طبقه سوم-واحد 7
  • وب سایت