پروژه پارک در یکی از بهترین موقعیت های مکانی شهر بابل با چشم اندازی زیبا از پارک بزرگ نوشیروانی بنا گردیده است.


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه: 01/01/1382 12:00:00 ق.ظ
تاریخ پایان پروژه: 01/01/1396 12:00:00 ق.ظ
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مساحت زمین (مترمربع): 825 m2
مساحت بنا(مترمربع): 5000 m2
تعداد طبقات روی سطح: 12
تعداد طبقات زیر سطح: 1