پروژه عمرانی وزارت بهداشت ودرمان استان مازندران


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه: 21/07/1397 12:00:00 ق.ظ
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مساحت زمین (مترمربع): m2
مساحت بنا(مترمربع): m2
تعداد طبقات روی سطح:
تعداد طبقات زیر سطح: