این پروزه در استان مازندران شهرستان بابل قرار دارد. اسکلت ان بتنی وسقف تیرچه بلوک دراین پروژه اجرا شد.نمای آن سیمانی و مدرن با نرده هایی برگرفته از معماری بومی مازندران می باشد تا تلفیقی از مدرنیته و سنت را در کنار هم قرار دهد.


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه: 01/01/1387 12:00:00 ق.ظ
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مساحت زمین (مترمربع): 230 m2
مساحت بنا(مترمربع): 1015 m2
تعداد طبقات روی سطح: 7
تعداد طبقات زیر سطح: