این پروژه در یکی از بهترین موقعیت های مکانی شهرستان بابل بنا گردیده است


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه: 01/01/1382 12:00:00 ق.ظ
تاریخ پایان پروژه: 01/01/1382 12:00:00 ق.ظ
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مساحت زمین (مترمربع): 580 m2
مساحت بنا(مترمربع): 3500 m2
تعداد طبقات روی سطح: 8
تعداد طبقات زیر سطح: 1