هلدینگ ساختمانی ضیابخش

پروژه دو ایوان

این پروژه در یکی از بهترین موقعیت های مکانی شهرستان بابل بنا گردیده است


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

01/01/1382 12:00:00 ق.ظ

وضعیت پروژه

خاتمه یافته

مساحت بنا(مترمربع)

3500

تاریخ پایان پروژه

01/01/1382 12:00:00 ق.ظ

مساحت زمین (مترمربع)

580

تعداد طبقات روی سطح

8

تعداد طبقات زیر سطح

1