کیان مهر

درباره ما

  • عنوان تجاریکیان مهر
  • زمینه فعالیت اصلیمشاغل ساختمانی
  • نوع شخصحقوقی
  • کشورایران
  • شهرتهران
  • کد پستی
  • آدرسجنت آباد - بهارستان 22- پلاک 7 - شرکت کیان مهر
  • وب سایت