مهران شریفی رضوی

درباره ما

  • عنوان تجاریمهران شریفی رضوی
  • زمینه فعالیت اصلیمهندسین مشاور و ناظرین
  • نوع شخصحقیقی
  • کشورایران
  • شهرتهران
  • کد پستی
  • آدرستهران-حکیمیه-بلوار وفادار-دانشگاه عباسپور
  • وب سایت