کلینیک ساختمان پارسه

درباره ما

سرمایه گذاری،تأمین مواد ، تهاتر ، مشارکت و ساخت پروژه های ساختمانی. احمد اصل رکن آبادی

  • عنوان تجاریکلینیک ساختمان پارسه
  • زمینه فعالیت اصلیمهندسین معمار
  • نوع شخصحقوقی
  • کشورایران
  • شهرمشهد
  • کد پستی
  • آدرسبلوار سجاد- خیابان بهار10- مینا 1
  • وب سایت