ساسان عبداله میانجی

درباره ما

  • عنوان تجاریساسان عبداله میانجی
  • زمینه فعالیت اصلیمشاغل ساختمانی
  • نوع شخصحقیقی
  • کشورایران
  • شهرشهریار
  • کد پستی
  • آدرسشهر جدید اندیشه صندوق پستی31685-161
  • وب سایت