شرکت بهساز کاشانه تهران

پروژه شاهین شمالی

تجاری،اداری و مسکونی - تهران، اتوبان همت، بلوار کبیری طامه(شاهین شمالی)، خیابان چمران


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت بنا(مترمربع)

36482

تاریخ پایان پروژه

مساحت زمین (مترمربع)

تعداد طبقات روی سطح

تعداد طبقات زیر سطح