شرکت بهساز کاشانه تهران
پروژه قزاقی
تاریخ انتشار: 18/07/1400 10:59:28 ب.ظ 1 نفر پسندیدند

مسکونی - اتوبان شهید باقری، خیابان 196 غربی، خیابان قزاقی


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه:
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مساحت زمین (مترمربع): m2
مساحت بنا(مترمربع): 1307 m2
تعداد طبقات روی سطح:
تعداد طبقات زیر سطح:
پروژه شاهین شمالی
تاریخ انتشار: 18/07/1400 10:58:44 ب.ظ 1 نفر پسندیدند

تجاری،اداری و مسکونی - تهران، اتوبان همت، بلوار کبیری طامه(شاهین شمالی)، خیابان چمران


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه:
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مساحت زمین (مترمربع): m2
مساحت بنا(مترمربع): 36482 m2
تعداد طبقات روی سطح:
تعداد طبقات زیر سطح: