مسکونی - اتوبان شهید باقری، خیابان 196 غربی، خیابان قزاقی


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه:
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مساحت زمین (مترمربع): m2
مساحت بنا(مترمربع): 1307 m2
تعداد طبقات روی سطح:
تعداد طبقات زیر سطح: