شرکت بهساز کاشانه تهران

پروژه قزاقی

مسکونی - اتوبان شهید باقری، خیابان 196 غربی، خیابان قزاقی


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت بنا(مترمربع)

1307

تاریخ پایان پروژه

مساحت زمین (مترمربع)

تعداد طبقات روی سطح

تعداد طبقات زیر سطح