علیرضا سلیمانی

درباره ما

  • عنوان تجاریعلیرضا سلیمانی
  • زمینه فعالیت اصلیعمران و ساخت و ساز
  • نوع شخصحقیقی
  • کشورایران
  • شهرتهران
  • کد پستی
  • آدرستهران
  • وب سایت